Sektie Everts – keverstudiegroep

De Sektie Everts is de studiegroep van de Nederlandse Entomologische Vereniging voor iedereen die zich bezig houdt met kevers (orde Coleoptera). Zowel experts als serieuze beginners zijn welkom. De sektie organiseert veldexcursies en bijeenkomsten, om keverliefhebbers met elkaar in contact te brengen en de kennis over de Nederlandse keverfauna te vergroten.

De Sektie Everts werd opgericht op 13 februari 1988. Ze is vernoemd naar de grondlegger van de Nederlandse coleopterologie jonkheer Edouard Everts (1849-1932).

Wat en voor wie is de sektie?

De Sektie Everts is een werkgroep van de Nederlandse Entomologische Vereniging voor mensen die zich bezig houden met de keverstudie (orde Coleoptera). Iedereen die zich interesseert voor kevers is welkom bij de Sektie, zowel expert als (serieuze) beginner! De Sektie Everts is opgericht op 13 februari 1988.

Wat doet de sektie?

De sektie organiseert verschillende activiteiten om keverliefhebbers met elkaar in contact te brengen:

Veldexcursies: Twee voorjaarsexcursies en één weekend-najaarsexcursie. De excursies zijn een gelegenheid om een gebied grondig te onderzoeken op kevers. Daarvan wordt een beknopt excursieverslag samengesteld, met de complete soortenlijsten.

 

 

Winterbijeenkomsten: Twee drukbezochte bijeenkomsten in het winterhalfjaar, met enkele lezingen en voldoende ruimte om te kunnen bijpraten en kevers en informatie uit te wisselen. Meestal is daarbij ook een minicursus, waarin de determinatie van een bepaalde kevergroep centraal staat.

Een overzicht van alle geplande bijeenkomsten en excursies, en alle in het verleden door de sektie gehouden excursies vindt je hier.

Waarom de sektie interessant voor je kan zijn

  • Uitwisselen van informatie en nieuwtjes;
  • Elkaar kevervondsten laten zien en determinaties (laten) controleren;
  • Je op weg laten helpen als beginner in de keverstudie;
  • (Gratis) deelnemen aan minicursussen: determinatie van elke keer een andere kevergroep, gegeven door een specialist. Een geweldige gelegenheid om in één middag aardig in een kevergroep thuis te geraken;
  • Elkaar op de hoogte houden van literatuur over determinatie, ecologie, faunistiek, e.d.;
  • Ideeën opdoen voor het verzamelen van kevers in het veld (technieken en methoden, habitats herkennen);
  • Uitwisseling van kennis over allerlei (vang)instrumenten, prepareermaterialen, chemicaliën, etc., die bij de keverstudie van pas komen.

Ons lid Sjoerd Tiemersma heeft het zeer lezenswaardige artikel “Sektie Everts – voor wie wat met kevers heeft” geschreven. Daarin schrijft hij over wat de Sektie Everts doet, over de leden, de activiteiten, enzovoorts. Het artikel geeft een goed overzicht over de Sektie.

Reglement

Het nieuwe reglement van de sektie (2011) is hier te lezen. Ook de vorige versie uit 1988 is nog in te zien.

Oude site/Archief

De oude site van Sectie Everts is hier te vinden.