Sectie mieren

De Mierenwerkgroep heeft tot doel het bundelen en bevorderen van de kennis van mieren (Formicidae), mede met het oog op natuurbehoud en milieubeheer. Zij tracht dit doel te bereiken door het:

  • uitwisselen van onderzoeksresultaten,
  • organiseren van terreininventarisaties,
  • doorgeven van gegevens, die van belang zijn voor het natuurbehoud,
  • bestuderen en verspreiden van relevante literatuur,
  • uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het houden van mierensoorten,
  • bevorderen van onderlinge samenwerking.

De Mierenwerkgroep werkt hier al aan vanaf 1988.