Vliegen en Muggen – Sectie Diptera

De Sectie Diptera van de Nederlandse Entomologische Vereniging is opgericht in het voorjaar van 1992 door Aat Barendregt. Voornaamste doel van deze Sectie is het verbeteren van het contact en de uitwisseling van kennis en informatie tussen Nederlandse dipterologen en het bevorderen van de studie van dipteren – vliegen en muggen – in het Nederlandse taalgebied.

Middelen hiertoe zijn het uitgeven van het contactblad De Vliegenmepper, die in de regel twee keer per jaar verschijnt, en het jaarlijks organiseren van excursies, een winterbijeenkomst, een studiedag en het dipteraweekend dat meestal rond Hemelvaart plaatsvindt.

De orde Diptera is in Nederland soortenrijk en omvat ruim 5000 soorten verspreid over meer dan 100 families. Ieder jaar worden er door leden van de sectie nieuwe soorten vastgesteld en wordt hierover gepubliceerd in diverse Nederlandse tijdschriften. Naast het traditioneel verzamelen van vliegen en muggen voor identificatie t.b.v. faunistisch onderzoek en taxonomie houdt een groeiend aantal leden zich bezig met het vastleggen van waarnemingen via digitale fotografie.

De contributie bedraagt 7,50 euro per kalenderjaar. Iedereen, ook niet NEV-leden, kan lid worden van de Sectie Diptera. Meld je hiervoor aan bij de secretaris (zie bestuur). Het verzoek is om de contributiebetaling ook zelf in de gaten te houden. De penningmeester stuurt géén acceptgiro. Wel zal jaarlijks een oproep in De Vliegenmepper worden opgenomen waarin ook staat hoe je kan betalen. Het heeft de voorkeur om de contributie te betalen met een automatische overschrijving!

Eventuele adreswijzigingen, wijzigingen in e-mailadressen en/of opzeggingen graag doorgeven aan de secretaris.

voorzitter: Wil van den Hoven
secretaris: Leendert-Jan van der Ent
penningmeester: Ruud van der Weele
redactie: Niels-Jan Dek en André Schulten

tevens is er een excursiecommissie: Elias de Bree en Jan Meekel