Insectenfotografie

De Sectie Insectenfotografie (kortweg SIF) is opgericht op 6 september 2008 in de Brediusschuur te Woerden en heeft de eerste bijeenkomst gehad op zaterdag 7 februari 2009. Ze is ontstaan vanuit een behoefte om kennis en ervaringen over het fotograferen uit te uitwisselen en te bundelen.

Door de komst van de digitale wereld zijn er veel nieuwe elementen toegevoegd die verder gaan dan alleen maar fotograferen. Zowel beginnende als gevorderde digitale amateurfotografen maken deel uit van de sectie. Ook video behoort tot de bezigheden van de sectie. De sectie bestaat uit 18 leden.

Doelstelling

De sectie heeft een aantal doelstellingen, de belangrijkste zijn:

  • Het uitwisselen van ervaringen over het archiveren en bewerken van beelden.
  • Het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van de te gebruiken apparatuur en randapparatuur en natuurlijk de techniek van het fotograferen.
  • Het uitwisselen van kennis over het gedrag van insecten welke nodig kan zijn bij het fotograferen en filmen van insecten. Wanneer en hoe kan je het best moeilijk benaderbare insecten in beeld brengen.
  • Het uitwisselen van voor fotografen interessante locaties.
  • Ook vindt de sectie dat de NEV een beroep moet kunnen doen op het verstrekken van beelden voor activiteiten of publicaties van de NEV.

Activiteiten

Elk jaar wordt in februari een bijeenkomst gehouden waarin de volgende zaken aan de orde komen:
– Het vertonen van eigen foto- en filmwerk
– Informatie over bewerken en archiveren
– Behandelen/bespreken van foto- en filmapparatuur, incl. gebruik van accessoires

De sectie hoopt binnenkort via een forum op het internet met elkaar te kunnen communiceren.

Er worden geen vaste data bepaald om gezamenlijk als sectie het veld in te gaan. De meeste leden gaan overwegend individueel te werk, echter er is in de sectie wel animo om via spontane individuele acties ‘in klein comité’ het veld in te gaan.

Bestuur

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met sectiecoördinator Koos van Brakel via koosvanbrakel@ziggo.nl.