Bestuur

Het bestuur van de NEV bestaat momenteel uit de volgende personen:

Drs. P. Koomen, voorzitter
Dhr. N. Kimpel, secretaris
Dr. H. Breeuwer, vicevoorzitter
Drs. A. Dees, penningmeester
Dr. M. Liefting, uitgever
Dr. O. Vorst, bibiothecaris
Dr. O. Franken, zomerbijeenkomsten en webzaken

Hieronder vindt u contactgegevens en een korte beschrijving van de bestuursleden.

Drs. P. Koomen (Peter),
Voorzitter

Peter Koomen

email: voorzitter@nev.nl

Hoofd Collecties Natuurmuseum Fryslân

Spinnen zijn de mooiste dieren die er bestaan en hebben dus mijn grootste belangstelling. Daarnaast vergrijp ik me vaak aan andere geleedpotigen die in alcohol bewaard moeten worden, zoals hooiwagens, bastaardschorpioenen, schorpioenen, teken, duizendpoten, miljoenpoten en pissebedden. In alcohol verdwijnen veel van hun kleuren. Ik fotografeer ze dan ook vaak vlak voordat ze de alcohol in gaan.

Het is moeilijk gebleken om echt een baan te krijgen als arachnoloog. Het is dus bij hobbyen gebleven. Na mijn studie biologie ben ik bureauredacteur geweest, deed ik onderzoek aan gaatjespatronen bij roeipootkreeftjes (Copepoda), heb ik een paar opdrachten uitgevoerd op het grensvlak ongewervelden-biodiversiteit-natuurbescherming, organiseerde ik een tentoonstelling met grote robotinsecten, maakte ik deel uit van het team dat de vorige versie van Naturalis ontwikkelde (geopend in 1998) en leidde daarna het Bureau Ontwikkeling. Dat werk had vaak met grote internationale tentoonstellingen te maken, en meestal niets met spinnen of insecten. Het kwam echter goed van pas dat ik bij Naturalis een grote bibliotheek onder handbereik had. Sinds 2003 ben ik hoofd collecties van het Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden (Ljouwert). Ik beheer daar alle collecties (waaronder een niet onaanzienlijke entomologische) en zorg met een legertje vrijwilligers voor een zo goed mogelijke ontsluiting. In mijn vrije tijd probeer ik iets te doen aan faunistiek van Nederlandse spinnen en systematiek van Zuidoost-Aziatische springspinnen. Tussendoor geef ik lezingen over mijn favoriete dieren.

Bij gebrek aan een Nederlandse spinnenvereniging ben ik vroeger al tien jaar lid geweest van het NEV-bestuur: zes jaar als organisator zomerbijeenkomsten, vier jaar als secretaris. Vanaf 2016 mag ik voorzitter zijn.

 

Dhr. N. Kimpel (Niels),
Secretaris

email: secretaris@nev.nl

Postbus 9517
2300 RA Leiden

Coördinator Natuuronderzoek & Monitoring, Duinwachter

Het kleinste, nog met het blote oog zichtbare, op onze aardbol heeft mij altijd gefascineerd. Mijn passie ligt vooral bij alles wat in of op de bodem krioelt, maar eigenlijk vind ik alle beestjes erg leuk. Daarnaast hou ik me graag bezig met de fotografie van de aller kleinste beestjes maar ook de iets grotere.

Dr. Hans Breeuwer,
Vice-voorzitter

email: vicevoorzitter@nev.nl

Postbus 94240
1090 GE Amsterdam
Tel 020-5257745

Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica
Universiteit van Amsterdam

Mijn interesse voor insecten werd gewerkt tijdens mijn biologiestudie toen ik deelnam aan een cursus van Prof Duijm (Groningen) waarbij we met een groep studenten en promovendi langs een noord-zuid transect eindigde in de Pyreneeën op zoek naar de hybride zone van een aantal Chorthippus sprinkhaan en Ephippiger zadelsprinkhaansoorten. Gaaf dat ik aan het einde van de cursus de meeste sprinkhaansoorten op geluid kon identificeren.

Tijdens mijn promotie-onderzoek in de Verenigde Staten aan soortvorming in de sluipwesp Nasonia hebben we ontdekt dat bacteriële symbionten van deze wespen ervoor zorgen dat er geen hybride nakomelingen kunnen worden geproduceerd en dus een rol spelen in soortvorming van insecten. Sinds 1993 doe ik onderzoek naar de evolutie en genetica van de samenwerking en tegenwerking tussen symbionten en hun gastheren aan de Universiteit van Amsterdam. Voor dit onderzoek richt ik mij op de symbionten die de geslachtsbepaling van hun gastheer (mijten) manipuleren en de gevolgen van deze symbiose voor soortvorming van spintmijten.

Sinds 1993 ben ik actief in de organisatie van de entomologendag en vanaf 2014 zit ik in het bestuur van de NEV.

Drs. A. Dees (Albert),
Penningmeester

Albert Dees

email: penningmeester@nev.nl

Mijn interesse in natuur begon, zoals bij zovelen, ooit met vogels kijken. Ik was een jaar of twaalf, toen mijn moeder mij attendeerde op een vogelexcursie in de buurt. Tijdens die excursie zei de gids op een zekere plek dat hier ieder weekend trekvogels werden geteld. In de jaren die volgden ontmoette ik op die plek medevogelaars die ook andere interesses hadden. Door hen werd ik aangestoken om me ook bezig te gaan houden met planten, vlinders en libellen en in de loop der jaren zijn daar nog diverse andere taxonomische groepen bij gekomen. Rond de eeuwwisseling kwamen door een stage de waterkevers bij mij in beeld. Bij mijn huidige werk kom ik veel langs de waterkant voor onderzoek aan flora en fauna. Fytofage water- en moeraskevers hebben daardoor mijn speciale belangstelling gekregen.

Ik werk als analist bij een laboratorium voor waterschappen, waar mijn takenpakket vooral bestaat uit onderzoek aan water- en oeverplanten en macrofauna. Het ‘macro’ in macrofauna duidt overigens niet op vissen of amfibieën, maar juist op kleinere dieren zoals insecten, mijten en slakken.

Sinds 2019 ben ik bestuurslid van de Sektie Everts en vanaf 2020 ben ik penningmeester van de NEV.

 

Dr. M. Liefting (Maartje),
Uitgever

email: uitgeverij@nev.nl 

Ik kon als student biologie niet kiezen tussen ecologie en evolutiebiologie. Ik vond alles mooi, in het bijzonder insecten, maar ook vooral alle onderlinge relaties tussen organismen en het landschap. Dus toch ecologie. Maar hoe komen al die relaties en vormen dan tot stand? Misschien dan toch evolutiebiologie … Het kon gelukkig ook allebei.

Ik heb gewerkt als onderzoeker bij de Freie Universität Berlin en de Vrije Universiteit Amsterdam aan leergedrag bij insecten, die ondanks kleine hersenen een enorm complex repertoire aan gedrag en leervermogen laten zien. Momenteel werk ik als projectleider Natura 2000 bij de provincie Zuid-Holland aan de bescherming van een aantal grote natuurgebieden in de Delta.

Ik ben al sinds mijn studietijd lid van de NEV en sinds 2019 ben ik ook actief in het bestuur in de rol van uitgever. Ik ben het aanspreekpunt voor al onze publicaties zowel in tijdschrift- als boekvorm.

Dr. O. Vorst (Oscar),
Bibliothecaris

Oscar Vorst

email: bibliothecaris@nev.nl

Mijn eerste interesse voor kevers stamt uit 1979. Vooral waterbeesten, dus ook -kevers hadden in die tijd mijn aandacht. Wanhopig werd ik van het determineren van mijn eerste waterkevers met de NJN-tabel. Het op naam brengen van planten vond ik al lastig, maar ik kon me überhaupt niet voorstellen dat er iemand bestond die een waterkever kon determineren!

Na jaren fanatiek geploeter in mijn eentje heb ik me direct na de oprichting aangesloten bij de Sektie Everts. Langzamerhand had mijn aandacht zich verbreed naar alle Nederlandse kevers. Met name micro-Coleoptera en andere met de keverzeef te verzamelen torren hebben echter mijn diepere belangstelling: Ptiliidae, Scydmaenidae, Staphylinidae en Pselaphidae.

De laatste jaren heb ik ook meer in het buitenland verzameld (vroeger uit den boze!), vnl. Pselaphidae & Scydmaenidae. Mijn determinatie-frustratie heeft verder geleid tot een bovenmatige belangstelling voor kever-literatuur: ik heb inmiddels een uitgebreide bibliotheek met grotendeels nutteloze boeken. Houd me daarnaast noodgedwongen bezig met computers: samen met Jeroen Fokker werd het programma Klasse ontwikkeld. Ik werk bij Naturalis waar ik de kevercollectie beheer.

Dr. O. Franken (Oscar),
Zomervergadering en webzaken

Oscar Franken

email: zomer@nev.nl & webzaken@nev.nl

Mijn hele leven ben ik al geïnteresseerd geweest in alles wat leeft en beweegt, en met name in de “kleine beestjes”. Mijn interesse in de entomologie heeft echter pas op latere leeftijd een echte vlucht genomen toen ik na mijn master Ecology aan de VU, als promovendus aan de slag ging.

Mijn promotieonderzoek richt zich op het effect van extreme events (in mijn geval hittegolven) op de interacties tussen soorten in een levensgemeenschap, met de focus op bodem-invertebraten (met name Collembola en spinnen uit de families Linyphiidae, Lycosidae en Tetragnathidae). We proberen hierbij aan de hand van eigenschappen van de verschillende soorten te bepalen welke taxonomische groepen het meest gevoelig zijn voor extreme events, en hoe dat indirecte gevolgen kan hebben voor de rest van het voedselweb.

Naast de bodemorganismen ben is als hobbyist voornamelijk bezig met nachtvlinders. Ik heb dan ook regelmatig de lamp aanstaan op Schiermonnikoog (waar ik veldwerk doe) en sinds kort inventariseer ik ook in het Amstelpark, Amsterdam. Maar eigenlijk zijn alle taxonomische groepen interessant, dus ik probeer van alle groepen in ieder geval wat basis-kennis op te bouwen.