Bestuur

Het bestuur van de NEV bestaat momenteel uit de volgende personen:

Peter Koomen, voorzitter
Luc Willemse, secretaris
Bart Pannebakker, vicevoorzitter
Albert Dees, penningmeester
Maartje Liefting, uitgever
Jan van Tol, bibiothecaris
Ton Zijp, zomerbijeenkomsten en webzaken

Hieronder vindt u contactgegevens en een korte beschrijving van de bestuursleden.

Peter Koomen,
Voorzitter

Peter Koomen

email: voorzitter@nev.nl

Hoofd Collecties Natuurmuseum Fryslân

Spinnen zijn de mooiste dieren die er bestaan en hebben dus mijn grootste belangstelling. Daarnaast vergrijp ik me vaak aan andere geleedpotigen die in alcohol bewaard moeten worden, zoals hooiwagens, bastaardschorpioenen, schorpioenen, teken, duizendpoten, miljoenpoten en pissebedden. In alcohol verdwijnen veel van hun kleuren. Ik fotografeer ze dan ook vaak vlak voordat ze de alcohol in gaan.

Het is moeilijk gebleken om echt een baan te krijgen als arachnoloog. Het is dus bij hobbyen gebleven. Na mijn studie biologie ben ik bureauredacteur geweest, deed ik onderzoek aan gaatjespatronen bij roeipootkreeftjes (Copepoda), heb ik een paar opdrachten uitgevoerd op het grensvlak ongewervelden-biodiversiteit-natuurbescherming, organiseerde ik een tentoonstelling met grote robotinsecten, maakte ik deel uit van het team dat de vorige versie van Naturalis ontwikkelde (geopend in 1998) en leidde daarna het Bureau Ontwikkeling. Dat werk had vaak met grote internationale tentoonstellingen te maken, en meestal niets met spinnen of insecten. Het kwam echter goed van pas dat ik bij Naturalis een grote bibliotheek onder handbereik had. Sinds 2003 ben ik hoofd collecties van het Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden (Ljouwert). Ik beheer daar alle collecties (waaronder een niet onaanzienlijke entomologische) en zorg met een legertje vrijwilligers voor een zo goed mogelijke ontsluiting. In mijn vrije tijd probeer ik iets te doen aan faunistiek van Nederlandse spinnen en systematiek van Zuidoost-Aziatische springspinnen. Tussendoor geef ik lezingen over mijn favoriete dieren.

Bij gebrek aan een Nederlandse spinnenvereniging ben ik vroeger al tien jaar lid geweest van het NEV-bestuur: zes jaar als organisator zomerbijeenkomsten, vier jaar als secretaris. Vanaf 2016 mag ik voorzitter zijn.

 

Luc Willemse,
Secretaris

email: secretaris@nev.nl

Postbus 9517
2300 RA Leiden

Geboren als (klein)zoon in sprinkhanenfamilie Willemse zijn insecten en met name sprinkhanen mij met de paplepel ingegeven. Al van jongs af aan rende ik achter vlinders en sprinkhanen aan en zomervakanties stonden geheel in het teken van verzamelen. Zelfs in de wintermaanden werd actief gezocht naar insecten door bladeren te verzamelen in het bos en die, nadat ze thuis op kamertemperatuur waren gebracht, uit te spreiden op een wit papier. Niet vreemd dus dat ik biologie heb gestudeerd in Leiden.

Na mijn studie ben ik via omzwervingen in Wageningen (veldscreening synthetische feromonen) en Zambia en Zimbabwe (veldtest nieuwe bestrijdingsmethode tegen tseetseevliegen) terechtgekomen bij het Nationaal Herbarium Nederland (voorheen Rijksherbarium Leiden) als databasebeheerder. Hier heb ik 15 jaar gewerkt en een bijdrage kunnen leveren aan de digitalisering van de herbarium collectie.

Kort na de vorming van het huidige Naturalis in 2010 ben ik overgestapt naar mijn huidige functie, collectiebeheerder van de sprinkhaanachtigen. In die hoedanigheid ben ik nu niet alleen verantwoordelijk voor de collecties van het vroegere Rijksmuseum van Natuurlijke Historie en het Zoölogisch Museum Amsterdam maar ook voor de collecties van mijn grootvader (C. Willemse) en vader (F. Willemse).
De belangrijkste taken die in deze collectie nog moeten gebeuren zijn het maken van een typencatalogus, het wegwerken van het ongedetermineerde materiaal en de volledige integratie van de diverse deelcollecties.

Sinds April 2022 ben ik secretaris van de NEV en ik hoop als bestuurslid een steentje bij te kunnen dragen aan het populariseren van insecten in het algemeen en het ondersteunen van onze leden in het bijzonder.

Bart Pannebakker,
Vice-voorzitter

email: vicevoorzitter@nev.nl

Droevendaalsesteeg 1
6708 PB Wageningen

Laboratorium voor Erfelijkheidsleer
Wageningen University & Research

Tijdens mijn studie Biologie in Wageningen ben ik voor het eerst echt in aanraking gekomen met de grote diversiteit van insecten in een van de vele veldcursussen in Nederland, maar ook in de Pyreneeën in Zuid-Frankrijk. Daar is mijn interesse voor insecten dan ook begonnen. Later heb ik tijdens mijn studie vele onderzoeken gedaan, op het gebied van insect-plant relaties, maar vooral ook meer evolutionair georiënteerd.
In het kader daarvan deed ik veel veldonderzoek, onder andere naar het voorkomen van bacteriën die de voortplanting kunnen beïnvloeden, in sluipwespen in Noord-Amerika, Frankrijk en Nederland. Ik werk als universitair docent bij het Laboratorium voor Erfelijkheidsleer van de Wageningen Universiteit, en doe ik onderzoek naar de moleculaire ecologie en evolutie van insecten. Ik richt me daarbij ecologie van sluipwespen en bijen in het veld, maar ook de op het verbeteren van biologische bestrijding door het inzetten van kennis over moleculaire methoden en de genetica in oa bladluizen, nachtvlinders, fruitvliegen en sluipwespen.
Eerder was ik actief in de organisatie van de jaarlijkse Entomologendag en ik zit vanaf 2022 in het bestuur van de NEV.

 

Albert Dees,
Penningmeester

Albert Dees

email: penningmeester@nev.nl

Mijn interesse in natuur begon, zoals bij zovelen, ooit met vogels kijken. Ik was een jaar of twaalf, toen mijn moeder mij attendeerde op een vogelexcursie in de buurt. Tijdens die excursie zei de gids op een zekere plek dat hier ieder weekend trekvogels werden geteld. In de jaren die volgden ontmoette ik op die plek medevogelaars die ook andere interesses hadden. Door hen werd ik aangestoken om me ook bezig te gaan houden met planten, vlinders en libellen en in de loop der jaren zijn daar nog diverse andere taxonomische groepen bij gekomen. Rond de eeuwwisseling kwamen door een stage de waterkevers bij mij in beeld. Bij mijn huidige werk kom ik veel langs de waterkant voor onderzoek aan flora en fauna. Fytofage water- en moeraskevers hebben daardoor mijn speciale belangstelling gekregen.

Ik werk als analist bij een laboratorium voor waterschappen, waar mijn takenpakket vooral bestaat uit onderzoek aan water- en oeverplanten en macrofauna. Het ‘macro’ in macrofauna duidt overigens niet op vissen of amfibieën, maar juist op kleinere dieren zoals insecten, mijten en slakken.

Sinds 2019 ben ik bestuurslid van de Sektie Everts en vanaf 2020 ben ik penningmeester van de NEV.

 

Maartje Liefting,
Uitgever

email: uitgeverij@nev.nl 

Ik kon als student biologie niet kiezen tussen ecologie en evolutiebiologie. Ik vond alles mooi, in het bijzonder insecten, maar ook vooral alle onderlinge relaties tussen organismen en het landschap. Dus toch ecologie. Maar hoe komen al die relaties en vormen dan tot stand? Misschien dan toch evolutiebiologie … Het kon gelukkig ook allebei.

Ik heb gewerkt als onderzoeker bij de Freie Universität Berlin en de Vrije Universiteit Amsterdam aan leergedrag bij insecten, die ondanks kleine hersenen een enorm complex repertoire aan gedrag en leervermogen laten zien. Momenteel werk ik als projectleider Natura 2000 bij de provincie Zuid-Holland aan de bescherming van een aantal grote natuurgebieden in de Delta.

Ik ben al sinds mijn studietijd lid van de NEV en sinds 2019 ben ik ook actief in het bestuur in de rol van uitgever. Ik ben het aanspreekpunt voor al onze publicaties zowel in tijdschrift- als boekvorm.

Jan van Tol,
Bibliothecaris

email: bibliothecaris@nev.nl

Ruim 39 jaar heb ik gewerkt bij Naturalis Biodiversity Center te Leiden; in 2016 ben ik gepensioneerd. Sinds 2022 zet ik me in als bibliothecaris van de NEV bibliotheek.
Mijn aandacht gaat vooral uit naar aquatische insecten. In mijn NJN-tijd, en later ook als doctoraal-student, richtte mijn studie zich op de verspreiding en ecologie van Nederlandse water- en oppervlaktewantsen. Na mijn aanstelling als coördinator van de European Invertebrate Survey-Nederland, gevestigd bij het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie (nu Naturalis), verplaatste mijn aandacht zich meer en meer naar Nederlandse libellen. Dat heeft geresulteerd in het boek De libellen van Nederland (Odonata) met D.C. Geijskes, verschenen bij de KNNV. Daarnaast gaf ik ondersteuning aan professionele en vrijetijds-entomologen bij het verspreidingsonderzoek van Nederlandse ongewervelden. Na mijn periode bij EIS-Nederland heb ik vanaf 1986 gewerkt bij de afdeling Entomologie (later: Terrestrische Zoölogie) van Naturalis. Mijn onderzoek verplaatste zich toen van Nederland naar Zuidoost-Azië, met veldwerk in Indonesië, Maleisië, Vietnam en de Filippijnen. Binnen dit gebied heb ik me vooral gericht op de samenstelling van de fauna van Sulawesi en de diversiteit en fylogenie van de libellenfamilie Platystictidae. Dit onderzoek zet ik voort als gastonderzoeker bij Naturalis.

Meer en meer ben ik vanaf de jaren 90 betrokken geraakt bij bestuurswerk. Van 1998 to 2008 was ik voorzitter van de NEV. Vanaf 2000 was ik lid van de International Commission on Zoological Nomenclature (ICZN), en van 2009-2016 was ik voorzitter van deze commissie.
Als taxonoom en als lid van de ICZN heb ik de waarde van een zo volledig mogelijke bibliotheek leren kennen. De NEV-bibliotheek werd aan het begin van deze eeuw al gekenschetst als de één na belangrijkste entomologische bibliotheek ter wereld. Door verwerving van recente en antiquarische boeken en tijdschriften proberen we deze positie te verstevigen. Daarbij niet alleen door welbekende werken aan te schaffen, maar juist ook publicaties die elders misschien niet in bibliotheken worden opgenomen omdat zij van minder belang worden geacht. Werken van vóór 1925 zijn steeds eenvoudiger digitaal beschikbaar, vooral in de Biodiversity Heritage Library, maar de oorspronkelijke boeken en tijdschriften blijven van groot belang. De NEV-bibliotheek is tegenwoordig gehuisvest in Naturalis. De staf van de Naturalis-bibliotheek verzorgt de aanschaf en de uitleen van boeken en tijdschriften ook voor de NEV, en kan NEV-leden helpen bij het vinden van werken die niet in onze bibliotheek beschikbaar zijn.

 

Ton Zijp,
Zomervergadering en webzaken

email: zomer@nev.nl & webzaken@nev.nl

In mijn jeugd werden mijn broers en ik bijna elk weekend (plus vele dagen van de minstens drie weken lang durende vakanties) van mooi weer door mijn vader mee de natuur in genomen. Niet helemaal tot mijn genoegen; liever bleef ik thuis met mijn boeken. En het werd alleen maar erger: zowel mijn oudste als mijn jongste broer traden in de voetsporen van Pa de vogelaar, minstens zo fanatiek.

Pas toen ik ging samenwonen en zelf een voor- en achtertuin kreeg ontstond er behoefte mijn vader uit te horen over zijn plantenkennis. Mijn studies richtten zich echter op Zweedse Letterkunde en Film & Tv, waarna ik onverwachts in de speciaalbiersector terecht kwam.
Maar na vele jaren kroop mijn vaders bloed toch waar het niet gaan kon: er moest dieper in dat steeds weer ontweken onderwerp gedoken worden. Een cursus ‘Eten uit de Natuur’ werd meteen gevolgd door een heuse Natuurgidsencursus.
Enigszins verbaasd constateerde ik dat ik in vergelijking met de andere cursisten steeds meer gefascineerd raakte in alles wat klein was. Dat riep meer vragen op, waarbij ik continu de neiging kreeg naar antwoorden te gaan wroeten. Waarbij mogelijke antwoorden weer andere vragen opriepen.
Dat kleine ‘grut’, vaak in de vorm van gallen, mineerders of andere beestjes die bladeren hadden mishandeld, bleken uiteindelijk over het algemeen insecten te zijn. Gecombineerd met de ‘grootse’ bomen waar ik ze veelvuldig kon vinden had ik mezelf een onderwerp gevonden waarin me oneindig in kon verdiepen.
En toen ik me als nieuwsdorstig vers lid bij de NEV-bijeenkomsten meldde, waarbij me meermaals de vraag werd gesteld ‘in welke groep ik speciale belangstelling had’, wist ik na maanden peinzen ’t antwoord te produceren dat ik vooral geïnteresseerd ben in ‘waar bomen insecten ontmoeten’.