Bibliotheekcatalogus – N=Library

De Catalogus van de bibliotheek van de Nederlandse Entomologische Vereniging is sinds april 2016 goeddeels opgenomen in de catalogus van de Naturalis bibliotheken. Deze catalogus heet N=Library.

Via onderstaand zoekveld is N=Library te benaderen.

Literatuuraanvragen kunnen gericht worden aan bibliotheek@naturalis.nl

Suggesties voor de aanschaf van entomologische publicaties die ontbreken in de NEV bibliotheek zijn meer dan welkom! U kunt hiertoe contact opnemen met de bibliothecaris der NEV: bibliothecaris@nev.nl

Over de NEV bibliotheek

Kort na de oprichting van de NEV in 1845 werd een begin gemaakt met het aanleggen van een verenigingsbibliotheek. In de loop der jaren is deze uitgegroeid tot een van de grootste entomologische bibliotheken van Europa. Naast de grote wetenschappelijke waarde is de bibliotheek ook van cultuurhistorische belang, wat tot uitdrukking komt in de vele handgekleurde edities, manuscripten en platen uit de 18e en 19e eeuw die in de collectie aanwezig zijn. Sinds april 2014 is de bibliotheek in bruikleen bij Naturalis Biodiversity Center in Leiden.

Collectie

De collectie omvat 840 lopende en 1900 afgesloten tijdschriften, 30.000 boeken en ongeveer 100.000 overdrukken. Tijdschriften die geregeld over enig facet van de entomologie publiceren zijn nagenoeg alle aanwezig. Tijdschriften met tenminste 25-30% entomologie probeert de NEV bibliotheek eveneens te verwerven. Het boekenbezit is op entomologisch gebied zeer compleet, ook vrijwel alle oudere, kostbare, entomologische werken zijn in de bibliotheek te vinden.

Zoeken

Vrijwel alle titels uit ons bezit zijn inmiddels opgenomen in de geïntegreerde webcatalogus van de Naturalis bibliotheek N=Library

Service

Leden van de NEV kunnen gratis gebruik maken van de schat aan gegevens die op 2,2 km boekenplank ligt opgeslagen. Nieuw binnengekomen tijdschriften liggen ter inzage op de leestafel. Uitleen is mogelijk aan Nederlandse en Belgische leden (voor de voorwaarden, zie het leenreglement). Het vervaardigen van scans is gratis, fotokopieën kun je tegen kostprijs maken. De bibliotheek kent ook een fotokopieerservice.

Digitalisatie

Een deel van onze bijzondere oude werken is de afgelopen jaren gedigitaliseerd en ontsloten via de website van Biodiversity Heritage Library. Een lijst van deze werken vind je hier.

Bezoek

De bibliotheek kan op afspraak (in principe van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur) worden bezocht. De te raadplegen boeken en tijdschriften dienen van te voren via bibliotheek@naturalis.nl te worden aangevraagd.

Aanwinstenlijsten

Maandelijkse aanwinstenlijsten van nieuw aangeschafte boeken vind je via   https://naturalis.on.worldcat.org/discovery zoek nev jaar kwartaal b.v. nev2303 voor het 3e kwartaal van 2023

Bezoekadres

alleen op afspraak
Darwinweg 2
2333 CR Leiden
T 071 – 751 9668
E biblio@nev.nl

Postadres

NEV Bibliotheek
Postbus 9517
2300 RA Leiden