Entomologische subsidiemogelijkheden

De Uyttenboogaart-Eliasen Stichting tot bevordering van de entomologische wetenschap werd in 1937 opgericht door Dr. D.L. Uyttenboogaart en zijn vrouw E.D. Uyttenboogaart-Eliasen. Doel van de stichting is het bevorderen van de entomologische wetenschap in Nederland. De stichting tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van subsidie ten behoeve van activiteiten op het gebied van de entomologie in Nederland.

De Uyttenboogaart-Eliasen Stichting verleent subsidies voor het verrichten van onderzoek, het maken van doelgerichte verzamelreizen en het afleggen van werkbezoeken, allemaal op het gebied van de Entomologie. Tevens wordt subsidie verleend voor het bezoek van congressen en symposia, alsmede voor het bevorderen van publicaties op Entomologisch gebied. Ook wordt door de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting apparatuur, al dan niet in bruikleen, verstrekt.

Meer informatie over subsidiemogelijkheden is te vinden op de website van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.