Word lid van de NEV!

Voordelen van het lidmaatschap:

Lidmaatschapsvormen:

 • Gewoon lidmaatschap – € 45,- (NL), of € 55,- (buitenland) per jaar
 • Aspirant-lidmaatschap voor jongeren tot 18 jaar – € 20,- (NL), of € 30,- (buitenland) per jaar
 • Student-lidmaatschap voor ingeschrevenen voor een dagopleiding aan een Nederlandse Universiteit of Hogeschool, tot beëindiging van de studie, voor maximaal 5 jaar – € 20,- (NL), of € 30,- (buitenland) per jaar
 • Huisgenoot-lidmaatschap voor huisgenoten van een gewoon lid € 6,- per jaar. De huisgenoot-leden kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de Vereniging, en ook gebruik maken van de bibliotheek.
 • Indien u een speciale interesse heeft in specifieke taxonomische groepen of delen van kennis (bv natuurbeheer of fotografie), kunt u overwegen ook lid te worden van een sectie. Contributies voor secties zijn verschillend, maar gering (ca. € 10,- per jaar). Meer informatie over de verschillende secties en de lidmaatschappen daarvan vindt u hier.

Aanmelden:

Aanvragen voor het lidmaatschap kunnen worden ingediend middels het aanmeldingsformulier hieronder. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar en loopt van januari tot januari maar kan op elk moment van het jaar ingaan. Reeds verschenen nummers van de lopende jaargang van Entomologische Berichten worden nagezonden. Denkt u er aan dat u moet aangeven of u uitgaven van Entomologische Tabellen wilt ontvangen. Dit kan na aanmelding op uw persoonlijke ledenpagina op de website.

U ontvangt een rekening voor de verschuldigde bedragen. Wacht a.u.b. met betaling tot u deze ontvangen heeft. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december schriftelijk bij de secretaris gemeld te worden.

   Meldt zich aan als:

  Student lid? Dan hier je instelling en je collegekaartnummer invoeren aub:

  Het lidmaatschap begint:

  Naast mijn gratis abonnement op Entomologische Berichten met Verenigingsnieuws wens ik een:
  Abonnement op het Tijdschrift voor Entomologie tegen de ledenprijs van € 49,- per volume voor toezending binnen Nederland of € 59,- voor toezending buiten Nederland (één volume per jaar).

  Door mij aan te melden als lid ga ik er mee akkoord dat, ter bevordering van onderlinge contacten tussen de leden van de NEV, mijn adresgegevens (zonder geboortejaar) zichtbaar zijn voor andere leden op een afgeschermd, alleen voor NEV-leden toegankelijk deel van de website van de NEV, en dat mijn adresgegevens opgenomen worden in een gedrukt jaarboekje dat alleen aan NEV-leden wordt toegestuurd.