Sectie Entomologendag

English follows Dutch

De belangrijkste activiteiten van deze sectie zijn:

 • organisatie van de jaarlijkse Entomologendag
 • jurering voor de jaarlijkse NEV-Dissertatieprijs

 

Nieuws

Volgende Entomologendag (#35): 15 december 2023 (Reehorst, Ede)

 • U kunt zich registreren als toehoorder of voor het presenteren van een lezing of poster, door op de volgende link te klikken: Registration NEV Entomology Day 2023.
  Let op: De deadline voor aanmelden voor een mondelinge presentatie (titel + korte abstract) is maandag 27 november 2023. Bij latere registratie kunnen alleen verzoeken van posterpresentaties worden geaccepteerd.
 • De betaling vindt plaats via het Ticketkantoor: 35e NEV Entomologendag 2023 – Ticketkantoor (de link staat op het registratieformulier). Let op: na 10 december vervalt het early bird-tarief.
 • Niet-leden kunnen in het registratieformulier aangeven dat ze NEV-lid willen worden in 2024 (voor eenmalig gereduceerd lidmaatschap) en mogen voor een gereduceerde prijs deelnemen aan de Entomologendag 2023 – kies de optie ‘Aspirant-lid NEV’ op de betalingssite. De aspirantleden worden later door NEV benaderd voor lidmaatschapsbetaling.

News

Next Entomology Day (#35): 15 December 2023 (conference centre Reehorst, Ede-Wageningen)

 • Registration for oral or poster presentation, or as a member of the audience, is possible through the following link: Registration NEV Entomology Day 2023.
  Please, consider the deadline for submission of an oral presentation, including a title and abstract, is Monday the 27th of November 2023. After that, we can only accept requests for poster presentations.
 • Payment occurs through Ticketkantoor: 35e NEV Entomologendag 2023 (the link can be found on the digital registration form). The early bird rate expires after the 10th of December.
 • Non-NEV members can indicate on the registration form that they wish to be an NEV member in 2024 (one-time reduced membership fee) and can already go to the Entomologendag 2023 at a reduced entrance fee (choose ‘Aspirant-lid NEV’ on the payment site). Prospective members will later be contacted by the NEV for payment of the reduced fee for NEV-membership in 2024.

 

Entomologendag 35

Plenary speaker: prof. Florian Muijres (WUR, NL), on Insect Technology

 

Entomologendag

Vanaf 1989 organiseert de NEV jaarlijks de Nederlandse Entomologendag. Doorgaans op de derde vrijdag in december komen beroeps- en amateur-entomologen bijeen. In parallelsessies worden in totaal ca. 40 lezingen gehouden, voorafgegaan door een plenaire lezing door een genodigde spreker. Gedurende de hele dag worden er posters gepresenteerd. Er worden drie prijzen uitgereikt: de NEV-Posterprijs, de UES-MSc Thesisprijs en de NEV-Dissertatieprijs. De winnaars van de twee laatstgenoemde prijzen houden ook een lezing.

Tijdens lunch en afsluitende receptie en in de wandelgangen is er volop gelegenheid nieuwe contacten te leggen en oude contacten te verversen. De sfeer is informeel en vriendelijk. Het aantal deelnemers bedraagt doorgaans zo’n 150-200. De lezingen worden in de regel gehouden in het Engels.

Voor verdere informatie wende men zich tot: entomologendag@gmail.com

Entomology Day

Each year since 1989, the Dutch Entomological Society (NEV in Dutch) organizes the ‘Entomology Day’. As a rule, on every 3rd Friday in December, professional and amateur entomologists gather. In four parallel sessions in total ca. 40 oral presentations are given, preceded by a plenary lecture held by an invited speaker. Posters are on display throughout the day. Three prizes are awarded: the NEV-Poster Price, the UES-MSc Thesisprize and the NEV-Dissertation Award. The winners of the latter two prizes also present a lecture.

During coffee breaks, lunch and the closing reception there is ample opportunity to establish new and refresh old contacts. The atmosphere is informal and friendly. The number of participants generally is about 150-200. As a rule presentations are given in English.

For further information, please turn to: entomologendag@gmail.com

NEV-Dissertatieprijs

Sinds 2008 jureert het sectiebestuur voor de NEV-Dissertatieprijs. Deze prijs – een oorkonde + een geldbedrag (1250 euro) – wordt jaarlijks door de NEV uitgeloofd voor het beste proefschrift op het gebied van de entomologie. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Entomologendag.

In aanmerking komen proefschriften die in het voorgaande academische jaar (1 augustus – 31 juli) zijn verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Het sectiebestuur beoordeelt de inzendingen en draagt de drie beste voor aan het NEV-bestuur, dat uiteindelijk beslist over de toekenning.

NEV Dissertation Award

Since 2008, each year the NEV offers a Dissertation Award – a certificate + 1250 Euros – for the best dissertation in the field of Entomology. Eligible for the award are dissertations that have been defended during the preceding academic year (that is, between 1 August and 31 July) at one of the Dutch universities. The board of the Section ‘Entomologendag’ pre-selects the best three dissertations and forward these to the society’s main board for the final verdict. The award is handed out on the Entomology Dag.