Catalogus van de Nederlandse kevers

Een vijftiental leden van de sektie Everts heeft de afgelopen tien jaar hard gewerkt aan de kevercatalogus, waarbij Oscar Vorst als initiator en redacteur heeft opgetreden. Op de bijeenkomsten van de sektie Everts was het een regelmatig terugkerend onderdeel van het programma, waarbij de stand van zaken voor de aanwezigen uit de doeken werd gedaan. Verder werden er natuurlijk regelmatig kevers ter controle uitgewisseld om de betrouwbaarheid van de catalogus zo hoog mogelijk te krijgen.

De catalogus is een prachtig boekwerk geworden, stevig gebonden in een harde band en gedrukt op goed papier, met twee leeslinten. Diverse inleidende en afsluitende hoofdstukken geven informatie over de werkwijze voor het samenstellen van de catalogus, statistieken over de Nederlandse keverfauna, lijsten van verdwenen, vervallen en niet-inheemse soorten, een overzicht van overleden Nederlandse coleopterologen, en een overzicht van openbare kevercollecties in Nederland.

De kern van het boek wordt gevormd door het catalogusgedeelte zelf. De lijsten met soorten gerangschikt naar familie en genus, met per soort het voorkomen per provincie, vergelijkbaar met de bekende oude naamlijst van Brakman (1966). Het boek wordt afgesloten met uitgebreide indices, waarin ook de namen zoals gebruikt door Brakman zijn opgenomen met hun huidige equivalent. Bij gelijktijdige betaling kan men de Brakman-catalogus bijbestellen voor de weggeefprijs van € 5,- (zowel voor leden als niet-leden). Bij het boek hoort ook een cd-rom, waarop elke provinciemelding is gedocumenteerd door de vondstgegevens van de soort.

Het hoeft geen betoog dat dit standaardwerk onmisbaar is voor elke coleopteroloog met interesse voor de Nederlandse fauna!