Entomologische Berichten 80-5

Jong, R. de 2020.
Column – Frass (p. 157 )

Rond, J. de & J.D.M. Belgers 2020.
Gonatopus pedestris (Hymenoptera: Dryinidae), een nieuwe miertangwesp voor Nederland (p. 158-160 )

Achterberg, C. van, X. Chen & M. Schilthuizen 2020.
The exotic Chinese wasp Perilitus erratus discovered in the centre of Amsterdam (Hymenoptera: Braconidae: Euphorinae) (p. 161-164 )

Verheyde, F., B. Waanders & H. Theite 2020.
Kirby’s langsteelgraafwesp Prionyx kirbii, een zoveelste nieuwkomer voor Nederland en België (Hymenoptera: Sphecidae) (p. 165-169 )

Maat, G. van de & B. Aukema 2020.
Aradus brevicollis: een nieuwe schorswants voor Nederland (Heteroptera: Aradidae) (p. 170-172 )

Noordijk, J., J. de Rond, W.R.B. Heitmans, Th. Heijerman, P. Boer & M. Brooks 2020.
Een stekend insect in Nederlandse gebouwen: de houtwormplatkopwesp Cephalonomia gallicola (Hymenoptera: Bethylidae) (p. 173-178 )

Dijk, J.M.A. van 2020.
De kleine dwergleemwesp Microdynerus timidus nieuw in Nederland (Hymenoptera: Vespidae) (p. 179-182 )

Noordijk, J. & M. Brooks 2020.
Korte mededeling – Een in Nederland aangetroffen ‘bananenschorpioen’: Tityus tayrona (Scorpiones: Buthidae) (p. 183-184 )

Keurs, B. ter & M. Reemer 2020.
Korte mededeling – Transatlantisch bezoek: Virginische houtbij Xylocopa virginica duikt op in Bunnik (p. 184 )

Heijerman, Th. 2020.
Korte mededeling – Ceutorhynchus scrobicollis, een nieuwe snuitkever voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: Curculionidae) (p. 185-186 )

Elfferich, C. 2020.
Uitgelezen – Japie de spin (p. 186 )

Muus, T. 2020.
Uitgelezen – Micro-moth field tips (p. 186-187 )

Fernhout, T. 2020.
Uitgelezen – Handboek voor de keververzamelaar (p. 187-188 )

Noordijk, J. 2020.
Uitgelezen – Themanummer 5000-soortenjaar (p. 189-189 )

Groenen, F. 2020.
Uitgelezen – Der Eichenprozessionspinner. Vorkommen-Gefahr-Bekämpfung (p. 189 )

Tacoma-Krist, G. 2020.
Uitgelezen – Insectenrijk (p. 190 )

Ferguson, K.B. 2020.
Promotie – Know your enemy: genomes of biological control agents (p. 190-191 )

Xia, S. 2020.
Promotie – Exploring the potential of genetic improvement of insects: A case study using the haplodiploid parasitoid wasp Nasonia vitripennis (p. 191 )

Bruijn, J. de 2020.
Promotie – Information reliability shaping parasitoid foraging behaviour (p. 191-192 )

Turnhout, S. 2020.
Promotie – Following the River clubtail around. How games and grids transform networks of biodiversity recording and policy (p. 192 )

Krediet, A., N. Kimpel & A. Dees 2020.
Verenigingsnieuws – Alternatief Herfstbijeenkomst; Nieuwe penningmeester stelt zich voor; Bodemdierendagen 2020: ‘Klein maar groots!’ (p. omslag )