Entomologische Berichten

Het verenigingstijdschrift Entomologische Berichten (EB) is een tweemaandelijks blad met korte systematische, faunistische en beschrijvend-ecologische artikelen, boekbesprekingen, enz. De tekst is meestal in het Nederlands met een Engelse samenvatting, maar ook Engelstalige berichten zijn mogelijk (zie de EB richtlijnen voor artikelen), en hier een template voor een artikel en een korte mededeling. In de Entomologische Berichten vindt u ook het Verenigingsnieuws met NEV-mededelingen, aankondigingen, agenda en korte verslagen van bijeenkomsten. Leden van de NEV ontvangen Entomologische Berichten gratis.

Oude jaargangen zijn te raadplegen via natuurtijdschriften.nl via deze link. U kunt vervolgens aan de linkerkant een of meerdere jaargangen selecteren, of zoeken op een specifiek trefwoord of onderwerp. Recentere uitgaven zijn na inloggen voor leden digitaal beschikbaar in het ledendeel van de website onder het kopje ‘bestanden’.

De redactie bestaat uit:
Jinze Noordijk (hoofdredacteur), EIS Kenniscentrum Insecten – jinzenoordijk@hotmail.com
Jetske de Boer, NIOO & Aeres Hogeschool – J.deBoer@nioo.knaw.nl
Jan ten Hoopen, OneNature – jan.tenhoopen@1nature.nl
Adam Kruitwagen, UU – ajkruitwagen@gmail.com
Gerrian Tacoma-Krist – gerrian@tacoma-krist.nl