Sectie Entomologendag

De belangrijkste activiteiten van deze sectie zijn tweeledig:

  • de organisatie van de jaarlijkse Entomologendag
  • jurering voor de jaarlijkse NEV-Dissertatieprijs

 

Nieuws

De registratie voor de volgende Entomologendag op 17 december 2021 (Reehorst, Ede) is inmiddels geopend!

  • U kunt zich registreren door op de volgende link te klikken: Registration NEV Entomology Day 2021.
    Let op: De deadline voor registratie, inclusief aanleveren titel en abstract, voor een mondelinge presentatie is vrijdag 3 december 2021. Bij latere registratie kunnen alleen verzoeken van posterpresentaties worden geaccepteerd.
  • De betaling vindt plaats via het Ticketkantoor: 33e NEV Entomologendag 2021 – Ticketkantoor (de link is ook te vinden op het registratieformulier). Let op: na 12 december vervalt het early bird-tarief.
  • Niet-NEV leden kunnen in het registratieformulier aangeven dat ze NEV lid willen worden in 2022 (voor eenmalig gereduceerd lidmaatschap) en mogen voor een gereduceerde prijs deelnemen aan de entomologendag 2021 (kies de optie Aspirant-lid NEV op de betalingssite). De aspirantleden worden later door NEV benaderd voor lidmaatschapsbetaling.

Entomologendag

Vanaf 1989 organiseert de NEV jaarlijks de Nederlandse Entomologendag. Doorgaans op de derde vrijdag in december komen beroeps- en amateur-entomologen bijeen. In parallelsessies worden in totaal ca. 40 lezingen gehouden, voorafgegaan door een plenaire lezing door een genodigde spreker. Gedurende de hele dag worden er posters gepresenteerd. Er worden drie prijzen uitgereikt: de NEV-Posterprijs, de UES-MSc Thesisprijs en de NEV-Dissertatieprijs. De winnaars van de twee laatstgenoemde prijzen houden ook een lezing.

Tijdens lunch en afsluitende receptie en in de wandelgangen is er volop gelegenheid nieuwe contacten te leggen en oude contacten te verversen. De sfeer is informeel en vriendelijk. Het aantal deelnemers bedraagt doorgaans zo’n 150-200. De lezingen worden in de regel gehouden in het Engels.

Voor verdere informatie wende men zich tot: entomologendag@gmail.com

NEV-Dissertatieprijs

Sinds 2008 jureert het sectiebestuur voor de NEV-Dissertatieprijs. Deze prijs behelst een bedrag van 1000 euro en wordt jaarlijks door de NEV uitgeloofd voor het beste proefschrift op het gebied van de entomologie. De prijs wordt uitgereikt op de Entomologendag.

In aanmerking komen proefschriften die in het voorgaande academische jaar (1 augustus – 31 juli) zijn verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Het sectiebestuur beoordeelt de inzendingen en draagt de drie beste voor aan het NEV-bestuur, dat uiteindelijk beslist over de toekenning.