Software – Klasse

Het langverwachte programma voor het beheer van entomologische waarnemingen en collecties. KLASSE is na een lange periode van voorbereiding gereed voor gebruik. Het kan heel wat meer dan zijn voorganger ORDE, dat zich bij vele NEV-ers een gewaardeerde plaats heeft verworven.

Voor meer informatie zie de website van Klasse.

Klasse bestellen?
KLASSE wordt met korting geleverd aan NEV-leden.
Bestellen kan uitsluitend door het overmaken van € 45 op girorekening NL47 INGB 0000 1881 30 van de Nederlandse Entomologische Vereniging te Amsterdam, onder vermelding van “KLASSE” en uw lidnummer.

U ontvangt dan een enveloppe met daarin een CD en een brief met de installatieprocedure en de unieke sleutelcode voor uw licentie.

Uw exemplaar van KLASSE kan slechts op één computer worden geïnstalleerd en alleen op die computer worden gebruikt. Het programma kan indien gewenst op een andere (bijv. een nieuwe) computer overgezet worden, maar dan werkt het niet meer op de oude computer.

Voor verdere inlichtingen kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar secretaris@nev.nl.