Over de Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV)

De NEV is een vereniging voor mensen die een interesse in insecten delen. NEV-leden gaan samen naar buiten tijdens de landelijke bijeenkomsten zoals de zomerbijeenkomst, of tijdens sectie-bijeenkomsten met specifiekere onderwerpen. Daarnaast brengt de NEV entomologen met elkaar in contact. De NEV is eigenaar van een omvangrijke entomologische bibliotheek en een serie entomologische (vak)bladen.

Activiteiten

Viermaal per jaar wordt een landelijke bijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten komen entomologische zaken aan de orde. De lentevergadering is tevens de Algemene ledenvergadering en tijdens de Zomerbijeenkomst (een inventarisatieweekend) worden insecten in het veld bestudeerd. In de herfst wordt er een entomologische instelling bezocht en tijdens de winterbijeenkomst worden er lezingen gehouden. De jaarlijkse Entomologendag (3de vrijdag in december) is vooral gericht op uitwisseling over wetenschappelijk entomologisch onderzoek.

Secties

De secties van de vereniging houden zich bezig met een specifieke insectengroep of thema. Ze organiseren hun eigen bijeenkomsten en excursies. De NEV kent de volgende secties: kevers (Everts), dag- en grote nachtvlinders (ter Haar), bijen en wespen (Hymenoptera), vliegen en muggen (Diptera),  kleine vlinders (Snellen), insecten en natuurbeheer (Thijsse), mieren (Formicidae), bodemfauna (van der Drift), Vlinders van Friesland, Entomologendag, en insectenfotografie.

Publicaties

Als middel tot contact en tot verspreiding van entomologische kennis publiceert de Vereniging diverse uitgaves. De Entomologische Berichten, het Tijdschrift voor Entomologie, Entomologia Experimentalis et Applicata, de Proceedings of the Netherlands Entomological Society en het Jaarboek NEV zijn periodieke publicaties die regelmatig verschijnen. De seriewerken Monografieën van de NEV, Entomologische Tabellen en de Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region worden onregelmatig uitgegeven. Een deel van de uitgaven is online beschikbaar voor de leden van de vereniging.

Bibliotheek

De vereniging onderhoudt één van de grootste entomologische bibliotheken in de wereld. Leden kunnen gratis gebruik maken van de schat aan gegevens die hier ligt opgeslagen.