Ants special interest group – Formicidae

The purpose of the ants special interest group is to promote and combine knowledge of ants (Formicidae), with among its purposes natural preservation and environmental management. The group endeavours to achieve these goals by:

 • exchange of research data,
 • organising site inventories,
 • passing on data that is important for natural preservation,
 • studying and disseminating relevant literature,
 • exchanging knowledge and experience of keeping ant species,
 • encouraging cooperation.

The rest of this page is in Dutch. For more information, please contact mwg.bestuur@gmail.com.

De Mierenwerkgroep heeft tot doel het bundelen en bevorderen van de kennis van mieren (Formicidae), mede met het oog op natuurbehoud en milieubeheer. Zij tracht dit doel te bereiken door het:

 • uitwisselen van onderzoeksresultaten,
 • organiseren van terreininventarisaties,
 • doorgeven van gegevens, die van belang zijn voor het natuurbehoud,
 • bestuderen en verspreiden van relevante literatuur,
 • uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het houden van mierensoorten,
 • bevorderen van onderlinge samenwerking.

De Mierenwerkgroep werkt hier al aan vanaf 1988.