Workshop preparen met Sectie Snellen en Ter Haar

Startdatum:
00:00 - 11 maart 2023
Einddatum:
00:00 - 11 maart 2023
Onderwerp:
Prepareren genitaliën micro- en macrovlinders
Organisator:
Secties Snellen en Ter Haar
Kosten:

Op zaterdag 11 maart 2023 wordt er een workshop “vervaardigen genitaal preparaten” gegeven. Deze workshop is een gezamenlijk initiatief van de secties Ter Haar en Snellen.
De directe aanleiding voor deze workshop was een discussie tijdens de bijeenkomsten van de secties over moeilijk te determineren vlindersoorten op basis van alleen de uiterlijke kenmerken. Vastgesteld werd dat determinatie van moeilijke soorten en soortengroepen op deze wijze vaak onzeker is en dan een onbevredigend resultaat en ook discussie oplevert.

Daar waar het maken van een genitaal preparaat van de betreffende vlinder voor met name – ik benoem het maar zo – de oudere garde onder ons, dan een logische volgende stap is, is dit voor veel van de nieuwere leden een nog niet betreden terrein en heeft de schijn van een te gecompliceerde bezigheid.
Deze discussie wekte de nieuwsgierigheid op van enkele leden die zich afvroegen of de mogelijkheid bestond meer te weten te komen over het determineren op basis van het genitaal en ook in het oefenen in het zelf vervaardigen van een genitaalpreparaat.
De leden Cees Gielis en Sjaak Koster, beiden een absolute kei in het werken met en vervaardigen van genitaalpreparaten, boden aan een workshop te verzorgen.

De determinatie – van in dit geval de vlinders – is in de loop der tijd veel laagdrempeliger geworden; er is immers al heel wat goede literatuur beschikbaar en ondertussen zijn er ook functionele websites ontwikkeld door vele landen. Daarnaast gaat het snel met de herkenningssoftware, waarmee middels een app op de mobiele telefoon veel gedetermineerd kan worden. Toch blijft bij lastige soorten en soortengroepen het voor een zekere determinatie noodzakelijk om een slag dieper te gaan en bijvoorbeeld een genitaalpreparaat te maken!

We willen niet beweren dat met het vervaardigen van genitaalpreparaten alle issues met moeilijke soorten en soortengroep zijn opgelost, dat is niet zo. Zeker is wel dat het in veel gevallen een substantiële bijdrage levert aan een juiste determinatie en we wensen de “cursisten” veel plezier met deze workshop!

De belangstelling was zodanig groot, dat de workshop al direct was volgeboekt; mocht U op de hoogte gehouden willen worden voor het geval dat er in de toekomst opnieuw een dergelijke workshop wordt georganiseerd, dan kunt U dat aangeven via de mailadressen snellen@nev.nl en/of boos@xs4all.nl.