NEV-Lentebijeenkomst, Algemene Ledenvergadering

Startdatum:
21:00 - 15 april 2021
Einddatum:
23:00 - 15 april 2021
Onderwerp:
Algemene ledenvergadering
Organisator:
NEV bestuur
Kosten:
Gratis

NEV-Lentebijeenkomst, Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse Ledenvergadering van de NEV vindt plaats op donderdagavond 15 april 2021. Dit jaar wordt gekozen voor een aangepast programma waarbij er meer gericht wordt op interactie en input van de aanwezige leden voor het bestuur. We zouden het daarom heel erg waarderen als u digitaal aanwezig bent bij de ALV. U kunt desondanks ook uw stem laten horen zonder aanwezig te zijn.

Stemmen
Het noodzakelijke stemmen voor de verslagen en eventueel hier vragen over stellen zal via mail plaatsvinden. Hiervoor hoeft u zich niet op te geven voor de ALV. Alle leden ontvangen uiterlijk 1 april de stukken met de uitnodiging vragen te stellen en te stemmen.

Er wordt echter ook gestemd over royementen en over ereleden en leden van verdienste. Deze voorstellen die personen betreffen worden uitsluitend in de live vergadering behandeld en u kunt hierover dan ook niet via mail stemmen.

Deelnemen ALV
U kunt zich opgeven voor de ALV via het opgaveformulier. De secretaris zal u de zoom-link voor het volgen van de digitale vergadering sturen.

Er is ook de mogelijkheid de ALV te volgen via een link naar een live-stream, waarvoor u slechts op een link hoeft te klikken en verder niets ge├»nstalleerd hoeft te worden e.d. U kunt dan echter geen vragen stellen. U kunt wel meestemmen per mail. Als u graag de live-stream volgt, kunt u dat ook aangeven. Let op dat er enige tijd in zogenaamde ‘breakout-rooms’ wordt gewerkt (subgroepjes in elk een eigen digitale vergadering). Deze kunnen niet live gestreamd worden.

Nieuwe bestuursleden
Anne Krediet stelt zijn functie als secretaris beschikbaar. Het bestuur draagt Niels Kimpel voor als kandidaat voor deze bestuursfunctie.

Marja van der Straten heeft eind 2020 haar functie als penningmeester neergelegd. Het bestuur heeft Albert Dees tussentijds bereid gevonden deze functie te vervullen, en stelt hem voor als kandidaat om ook na de ALV deze functie te blijven vervullen.

Voor beide vacatures kunnen leden met tegenkandidaten komen. Volgens de statuten hebben elke tien leden het recht voor elke vacature een kandidaat te stellen. De voorgestelde kandidaten moeten schriftelijk aan de secretaris bekend worden gemaakt, uiterlijk vier weken voor de ALV, onder overlegging van een bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat.

Programma 15 april 2021

19:00 Opening, mededelingen, agenda
19:05 Uitslag schriftelijke stemming; introductie nieuwe bestuursleden
19:15 Stemming royementen
19:20 Voordracht en stemmen ereleden en leden van verdienste
19:35 Afscheid aftredende bestuursleden
19:40 Elk bestuurslid stelt in 1 minuut een idee of vraag ter discussie
19:50 Indelen break-out rooms
19:55 Discussie over de vragen
20:10 Plenaire nabespreking
20:30 Sluiting

    Aanmelden