Lentebijeenkomst 2022 / ALV

Startdatum:
19:00 - 21 april 2022
Einddatum:
21:00 - 21 april 2022
Onderwerp:
Lentebijeenkomst 2022 / ALV
Organisator:
NEV
Kosten:
Nvt

Het mag weer: mensen bij elkaar brengen en onderlinge contacten bevorderen! We kunnen één van de doelstellingen van de NEV weer oppakken. Daarom dit jaar geen lentebijeenkomst per beeldscherm, maar LIVE in een grote zaal! Dit jaar als vanouds in Vergadercentrum Vredenburg 19, Utrecht op donderdag 21 april 2022, 19:00.

Belangrijk onderdeel is de Algemene Leden Vergadering (ALV), die noodzakelijk is om het bestuur verantwoording af te laten leggen, een nieuw mandaat te geven en nieuwe bestuursleden te kiezen. Daarvoor is uw stem nodig!
Alle voor de ALV benodigde stukken kunt u inzien op de vernieuwde website van de NEV (www.nev.nl). Inloggen gaat anders dan u van de oude website gewend was. Hierover heeft u als lid een email met uitleg ontvangen. Als het inloggen gelukt is, kunt u alle stukken met veel belangstelling doorlezen.

Als u nog vragen heeft over de stukken, kunt u die alvast per e-mail aan de betreffende bestuursleden stellen (adres staat bij ieder stuk vermeld). Op die manier hopen we vragen te kunnen bundelen en tijdens de vergadering efficiënt te kunnen behandelen, maar tijdens de vergadering kunnen ook nog vragen worden gesteld.

De ALV zal globaal bestaan uit drie gedeelten (een gedetailleerde agenda vindt u bij de stukken op de website):
1. beantwoording van vragen over de stukken en stemmen over goedkeuring (décharge bestuur);
2. het online stemmen over een aantal persoonsgebonden zaken (nieuwe bestuursleden, royementen);
3. BORREL! om de contacten te verstevigen en informeel van gedachten te wisselen over de toekomst van de NEV.

Het is belangrijk dat zo veel mogelijk leden tijdens de ALV aanwezig zijn en hun stem uitbrengen, zodat het statutair vereiste quorum (ééndertigste van het aantal leden) gehaald wordt. Zonder goedkeuring van de ALV kan het bestuur niet gedéchargeerd worden voor het beleid van het afgelopen jaar, kan de begroting voor het lopend jaar niet worden vastgesteld en kan het bestuur in feite niet verder besturen. Het is mogelijk een ander NEV-lid te machtigen om voor u te stemmen. Dit mag ook een bestuurslid zijn, maar ieder lid mag maar twee keer als gemachtigde optreden.

Namens het NEV-bestuur,
Peter Koomen, voorzitter