Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

Nieuws

nieuwsdatum 14-8-2019
  Aankondiging Entomologendag
  13 december 2019

Congrescentrum De Reehorst in Ede
Info volgt op entomologendag.nl

Vanaf 1989 organiseert de NEV jaarlijks de Nederlandse Entomologendag. Op deze dag komen beroeps- en amateur-entomologen bijeen, ook deze keer in de Reehorst te Ede. In vier parallelsessies worden in totaal ca. 40 lezingen gehouden, voorafgegaan door een plenaire lezing door een genodigde spreker. Gedurende de hele dag worden er posters gepresenteerd. Er worden drie prijzen uitgereikt: de NEV-Posterprijs, de UES-MSc Thesisprijs en de NEV-Dissertatieprijs. De winnaars van de twee laatstgenoemde prijzen houden ook een lezing.

Tijdens lunch en receptie en in de wandelgangen is er volop gelegenheid nieuwe contacten te leggen en oude contacten te verversen. De sfeer is informeel en vriendelijk. Het aantal deelnemers bedraagt doorgaans zon 150-200. De lezingen worden in de regel gehouden in het Engels.

Toon alle nieuwsberichten