Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

Nieuws

nieuwsdatum 1-4-2020
  Mededeling m.b.t. de coronacrisis
  Aan alle leden van de Nederlandse Entomologische Vereniging

Gezien de coronacrisis en de door de Nederlandse overheid afgekondigde maatregelen zal het waarschijnlijk niet mogelijk zijn een aantal geplande bijeenkomsten te houden. Hieronder volgt nadere informatie over de komende twee landelijke bijeenkomsten.

Algemene ledenvergadering (lentevergadering), 16 april 2020

Deze vergadering gaat niet door zoals gepland. Het bestuur gaat wl proberen om alle voor de vergadering benodigde stukken zoals gebruikelijk twee weken voor de geplande vergadering, dus op 2 april, op de website van de NEV beschikbaar te hebben. Misschien dat sommige stukken pas een paar dagen later beschikbaar zijn, maar in elk geval vr 16 april. U kunt ze dan alvast met veel belangstelling door lezen, maar nog niet goedkeuren. Daarvoor is statutair een Algemene Ledenvergadering (ALV) nodig. Die moet volgens de statuten (art. 20.1) binnen vijf maanden na 1 januari worden gehouden. De kans dat dat nog gaat lukken is (buiten onze schuld) niet zo groot: groepsvorming is op dit moment in elk geval tot en met 28 april verboden. De overheid wijst erop dat daarna lang niet alle maatregelen meteen terug gedraaid zullen worden. Het heeft dus op dit moment niet zoveel zin om in mei een nieuwe datum voor te stellen. Als de ALV ook niet in mei gehouden kan worden, treedt art. 37 van de statuten in werking: in alle gevallen waarin de statuten en reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. Op dit moment kan het bestuur weinig besluiten omdat er veel onzeker is. We besluiten dus nog even niets, maar wachten de ontwikkelingen af. Intussen gaan we als bestuur gewoon door met het besturen van de NEV, ook na 16 april.

NEV-zomerbijeenkomst 5-7 juni 2020

Op dit moment kunnen we maar tot en met 28 april vooruit kijken. Vooralsnog gaan we er van uit dat de zomerbijeenkomst door gaat. Leden kunnen gewoon doorgaan met intekenen tot 15 mei, met de garantie dat ze hun geld terug krijgen als de zomerbijeenkomst toch afgelast moet worden.

Geef dit door aan leden waarvan u weet dat ze geen e-mail kunnen ontvangen!

Blijf gezond! Namens het NEV bestuur:
Peter Koomen, voorzitter

Toon alle nieuwsberichten