Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

NEV bibliotheek

Introductie

Kort na de oprichting van de NEV in 1845 werd een begin gemaakt met het aanleggen van een verenigingsbibliotheek. In de loop der jaren is deze uitgegroeid tot een van de grootste entomologische bibliotheken van Europa. Naast de grote wetenschappelijke waarde is de bibliotheek ook van cultuurhistorische belang, wat tot uitdrukking komt in de vele handgekleurde edities, manuscripten en platen uit de 18e en 19e eeuw die in de collectie aanwezig zijn. Sinds april 2014 is de bibliotheek in bruikleen bij Naturalis Biodiversity Center in Leiden.

Collectie
De collectie omvat 840 lopende en 1900 afgesloten tijdschriften, 30.000 boeken en ongeveer 100.000 overdrukken. Tijdschriften die geregeld over enig facet van de entomologie publiceren zijn nagenoeg alle aanwezig. Tijdschriften met tenminste 25-30% entomologie probeert de NEV bibliotheek eveneens te verwerven. Het boekenbezit is op entomologisch gebied zeer compleet, ook vrijwel alle oudere, kostbare, entomologische werken zijn in de bibliotheek te vinden.

Zoeken
De meeste titels uit ons bezit zijn inmiddels opgenomen in de geïntegreerde webcatalogus van de Naturalis bibliotheek N=Library
De oude NEV-catalogus is daarnaast ook nog hier te raadplegen. Deze wordt weliswaar niet meer onderhouden, maar biedt voor de werken van voor 1800 een compleet overzicht.

Leden
Leden van de NEV kunnen gratis gebruik maken van de schat aan gegevens die op 2,2 km boekenplank ligt opgeslagen. Nieuw binnengekomen tijdschriften liggen ter inzage op de leestafel. Uitleen is mogelijk aan Nederlandse en Belgische leden (voor de voorwaarden, zie het leenreglement). Het vervaardigen van scans is gratis, fotokopieën kun je tegen kostprijs maken. De bibliotheek kent ook een fotokopieerservice. Leden kunnen verzocht worden zich te legitimeren met hun ledenpas.

Bezoek
In verband met de verbouwing van het museumgebouw aan de Darwinweg 2 is de bibliotheek tijdelijk elders ondergebracht en de dienstverlening aangepast. Zie ook hier.
De bibliotheek kan bezocht worden op het adres aan de Vondellaan, maar alleen op afspraak.
Omdat de collectie elders in een depot is ondergebracht kunnen er bovendien alleen werken worden geraadpleegd die van te voren zijn aangevraagd. Boeken en artikelen kunnen worden aangevraagd via bibliotheek@naturalis.nl
Aanvragen die op werkdagen voor 12.00 uur ingediend zijn, worden de volgende werkdag op de Vondellaan geleverd.

Openstelling op zaterdag
Een maal per maand verzorgt Naturalis een extra openstelling op zaterdag, in de Botanische bibliotheek aan de Nieuwenhuizenweg 19 te Leiden.
Hier is dan een leestafel ingericht met alle nieuwe aanwinsten (incl. entomologie). Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om aangevraagde werken (max.10) in te zien. Deze dienen daartoe een week van te voren worden besteld via bibliotheek@naturalis.nl
De volgende zaterdag openstellingen vinden plaats op 18 november 2017, 16 december 2017, 27 januari 2018, 24 februari 2018, 24 maart 2018, 21 april 2018, 26 mei 2018 en 23 juni 2018.


Tijdelijk bezoekadres
alleen op afspraak
Vondellaan 55
2e verdieping
2332 AA Leiden
T 071 - 751 9668
E bibliotheek@naturalis.nl

Postadres
NEV Bibliotheek
Postbus 9517
2300 RA Leiden