Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

Activiteiten

datum: 16-4-2020
  NEV-Lentebijeenkomst, Algemene Ledenvergadering
  Tijd: 19.00 - 22.00 uur (inloop 18.30)

Locatie: Vergadercentrum Vredenburg Utrecht, Vredenburg 19 Utrecht

Route: vergadercentrumvredenburg.nl/route/

Algemene Ledenvergadering
Deze bijeenkomst dient elk jaar als Algemene Ledenvergadering (ALV). Op de ALV evalueren we het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar het komende jaar. Er zal een bestuurswissel plaatsvinden en er zijn weer belangrijke zaken waarvoor het bestuur u nodig heeft. De vergadering zal om 19:00 uur starten en hiervoor zijn alle leden uitgenodigd. We hopen heel erg op uw komst.

Agenda
 • Opening door de voorzitter om 19.00 uur
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Inventarisatie aanwezigen en presentielijst
 • Notulen ALV 2019
 • Jaarverslagen - gelegenheid tot het stellen van vragen over de jaarverslagen van de secretaris, bibliothecaris, uitgever, coördinator webzaken en organisatie Zomerbijeenkomsten
 • Toelichting financiële jaarstukken en begroting door de penningmeester
 • Kascommissie en décharge penningmeester
 • Besluiten
 • Afscheid bestuursleden
 • Jaarrede van de voorzitter
 • Vaststelling Jaarrede 2019 en Beleidsplan
 • Rondvraag
 • Lezing
 • Sluiting van de Lentevergadering om uiterlijk 22.00 uur

Toon alle activiteiten