Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

Activiteiten

datum: 3-2-2018
  Dipteradag 2018
  van 10 – 16.00 u te Natuurmuseum Tilburg
Spoorlaan 434 – Tilburg

Met het openbaar vervoer, op de fiets of te voet is het Natuurmuseum Brabant makkelijk bereikbaar. Het museum ligt schuin tegenover Tilburg CS en het busstation.

Parkeren kan voordelig in parkeergarage De Knegtel (Gasthuisring 60), op hinkelafstand van het museum. Bij de receptie van het museum kunt u een uitrijkaart kopen voor het speciale tarief van 4,50 euro (natuurmuseumbrabant.nl/routebeschrijving).

Programma - Het programma van de dag ziet er als volgt uit:
exclusief: uitreiking Jubileumnummer van De Vliegenmepper!

10:00-10:30 – ontvangst in het Museumcafé met koffie + thee

10:30-11:05 – huishoudelijke deel met ledenvergadering

Opening door voorzitter en verantwoording door bestuur over 2017
Uitgevoerde activiteiten 2017 + Vliegenmepper 2017 + Overzicht financiën 2017
Bestuurswisseling: Aat, André en Jaap stoppen met hun functie en het voorstel voor 2018 is:
Voorzitter Wil van den Hoven
Secretaris Leendert-Jan van der Ent
Penningmeester Ruud van der Weele
Redactie Laurens van der Leij + nog vacante plaatsen
Dipteraweekend Gerard Pennards
Dagexcursies Elias den Bree (in gesprek gaf hij aan door te gaan)
Nieuwe plannen voor 2018 (Dipteraweekend ZW-Friesland/NO-Drenthe, excursies, thema
Studiedag 3 nov 2018, locatie Dipteraweekend 2019) + Welke nieuwe activiteiten zouden we
willen ontplooien?

11.15-13:15 – Praatjes & Presentaties (strak schema met minuten per bijdrage)

1. Herman de Jong - Inwendige genitaliën van Mecoptera en Diptera (incl. 3D) - 20 min
2 Herman de Jong - Kustbewonende Diptera - 15 min
3. Dick Belgers - Vangsten van bijzondere vliegen in lichtkoepels in een stedelijke omgeving - 15 min
4. Pjotr Oosterbroek - Langpootmugen niet op de Britse Eilanden omdat ze te laat kwamen - 15 min
5. Wopke Wijngaard - Zweven als regelsysteem (incl. filmpjes) - 15 min
6. Sander Bot - Zweefvliegenveldgids, the final countdown - 15 min
7. diverse korte mededelingen door leden - 15 min Meld je daarvoor aan bij André / 06-41014259.

13:15-14:00 – Lunch. Dat kan in het museumrestaurant. Het is niet toegestaan hier evt. meegebrachte
boterhammetjes te nuttigen (dat kan buiten, of boven in de ruimtes waar we kunnen werken).

14:00-16:00 – bezoek mogelijk aan Dipteracollectie Tilburg.
We willen ieder graag de gelegenheid bieden om kennis te maken met de insectencollectie van
Natuurmuseum Brabant, misschien wel de belangrijkste regionale collectie die Nederland nog rijk is.
Recent is de Tilburgse collectie o.a. uitgebreid met de collectie Verhaak, afkomstig uit het MECC in
Eindhoven.
De middag biedt ook gelegenheid om eigen meegebrachte vliegen te laten determineren en uit te
wisselen. Belangrijk: mocht je materiaal uit de collectie willen bekijken dan kan dat maar we willen je
vragen van tevoren bij Laurens aan te geven of je in de collectie wilt werken en welk materiaal je wilt bestuderen. Het eventueel lenen van materiaal is mogelijk in overleg met Laurens.

Tot slot nog een heugelijke mededeling:
Niels-Jan Dek is voorgedragen voor de UES-stimuleringsprijs! Hij zal deze prijs op de Wintervergadering uitgereikt krijgen door de voorzitter van de NEV. Dan zal ook uit de doeken worden gedaan waarom Niels-Jan deze prijs verdient. Wij zijn als bestuur van de Sectie Diptera natuurlijk apetrots dan een onzer leden in aanmerking komt voor deze prijs. Vandaar hier de oproep om naar de uitreiking van de prijs te komen, op de Wintervergadering, twee weken na de Dipteradag!

Toon alle activiteiten