Activiteiten Laatst aangepast 30-iii-2018
E-mail de webmaster

Jaarlijks organiseert de MWG een lezingenbijeenkomst, enkele excursies en een determinatiedag, waarbij ervaren leden helpen met determinatie.

Driemaal per jaar verschijnt het mededelingenblad Forum Formicidarum.

Zie voor meer informatie onder Lidmaatschap.


Agenda
7 juli 2018 Excursie Hollandse Duinen (NP in oprichting) Excursie naar de duinen in het kader van het 5000-soortenjaar dat dit jaar in dit gebied plaatsvindt
8 september 2018 Excursie, Driestruik (vlak bij Roermond) Excursie naar een klein gevarieerd terrein dat beheerd wordt door de Werkgroep Driestruik van het Natuurhistorisch Genootschap